دوره های آنلاین و فرصت طلایی برای یادگیری و کسب مدرک معتبر از دانشگاه شیراز را از دست ندهید. برای مشاهده همینجا کلیک کنید.


مسابقات گوناگون در رشته های مختلف دانشگاهی با مخاطبان عام و خاص با حمایت دانشگاه شیراز و اهدا جوایز

مسابقه مدرس شو - بهترین باش، جایزه بگیر و اولی شو

مخاطبین

دانشجویان، فارغ التحصیلان و علاقمندان به حوزه ی تدریس در سراسر کشور

حامیان رویداد

مسابقه رویداد الگوریتم اول همراه با حمایت 1-2-3 مسابقه رویداد دانشگاه شیراز همراه با حمایت 1-2-3 مسابقه رویداد معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز همراه با حمایت 1-2-3