آموزش آنلاین در الگوریتم اولبرنامه نویسی
آموزش فعالی وجود ندارد.
نرم افزارهای دانشگاهی
دوره آنلاین نظارت دانشگاه شیراز

آموزش مقدماتی کد محاسباتی MCNP6

مدرس الگوریتم اول

دکتر سمیرا سرشوق

فارغ التحصیل دکترا از دانشگاه شیراز و پژوهشگر در زمینه های علوم پایه و مهندسی

دوره آنلاین نظارت دانشگاه شیراز

دوره ی مقدماتی هوش مصنوعی

مدرس الگوریتم اول

مهندس زهرا فتح اللهی

دانشجوی دکترا مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز و پژوهشگر در حوزه هوش مصنوعی

مدیریت و کسب و کار
آموزش فعالی وجود ندارد.
اقتصاد و سرمایه گذاری
آموزش فعالی وجود ندارد.
روانشناسی و سبک زندگی
آموزش فعالی وجود ندارد.