صفحه اول > کلیپ تخصصی > داده کاوی > اجرای الگوریتم k نزدیکترین همسایه (k-nearest neighbor) در نرم افزار wekaداده کاوی-یادگیری ماشین-شناسایی الگو-طبقه بندی-وکا-k نزدیکترین همسایه- classification- data mining- machine learning-weka-KNN-k nearest neighbors در avval.org

مهندس طاهره توکلی

مهندس توکلی کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار از دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز می باشند. زمینه ی تخصصی ایشان فعالیت در حوزه ی نرم افزار و برنامه نویسی است که در این زمینه دارای بیش از شش سال تجربه ی کاری می باشند. ایشان در حوزه ی تخصصی خود توانسته اند پروژهای متعدد اموزشی و صنعتی را راه اندازی و اجرا نمایند.خرید کلیپ تخصصی


مشاهده محتوا
20000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


الگوریتم اول avval آموزش نرم افزار کلیپ و دوره