صفحه اول > کلیپ تخصصی > سرمایه گذاری > مدل های خودتوضیح با وقفه گسترده (ARDL)مدل پویا- مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی- خودتوضیح با وقفه های گسترده- ARDL- آزمون کرانه پسران- آزمون ثبات ساختاری- تعداد وقفه بهینه-eviews در avval.org

دکتر زهرا خلیل نژاد

دکتر خلیل نژاد فارغ التحصیل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دانشکده ی اقتصاد دانشگاه شیراز می باشند. ایشان مدرس اقتصاد در دانشگاه با بیش از چهار سال تدریس و محقق در زمینه اقتصادسنجی و اقتصاد کلان می باشند. ایشان در زمینه ی تخصصی خود دارای مقالاتی در نشریات داخلی و خارجی هستند و توانستند نتیجه ی پژوهش های خود را در کنفرانس ها ارائه نمایند.امیدواریم از این آموزش لذت ببرید.


سوالات و نظرات خود را در قسمت پرسش و پاسخ مطرح بفرمائید.
الگوریتم اول avval آموزش نرم افزار کلیپ و دوره