علوم پایه

صفحه اول > دوره آفلاین > علوم پایه > آموزش مقدماتی کد محاسباتی MCNP > فصل 1 > معرفی کد mcnp و روش مونت کارلو


الگوریتم اول دانشگاه شیراز

Avatar

دکتر سمیرا سرشوق

دکتر سرشوق فارغ التحصیل دانشکده ی مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز می باشند. ایشان پژوهشگر حوزه فیزیک و مهندسی هسته ای با بیش از پنج سال سابقه فعالیت در طرح های پژوهشی می باشند که در این مدت با تیم های متخصص در این زمینه از جمله مراکز تحقیقاتی دانشگاهی فعالیت کرده اند. حاصل پژوهش های ایشان در مجلات مختلف داخلی و خارجی به چاپ رسیده و در کنفرانس های مختلف ارائه گریده است. علاقه بی حد ایشان به آموختن و یاد گرفتن از خصیصه های اخلاقی ایشان می باشد.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
350000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


مشاهده محتوا
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
450000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف
فهرست مطالب

معرفی کد mcnp و روش مونت کارلو

مزایای پیاده سازی مونت کارلو در MCNP

مراحل پیاده سازی مونت کارلو در MCNP

‫ مثالی از پیاده سازی مونت کارلو در MCNP

برنامه های مورد نیاز برای نوشتن کد MCNP

نصب مجموعه کد MCNP

ساختار فایل ورودی MCNP

نکات مهم در نوشتن فایل ورودی MCNP

استفاده از جبر بولین در MCNP

ساختار کارت سلول در MCNP

پارامترهای موجود در کارت سلول مشترک با کارت داده

مثال کارت سلول

فرمت کارت سلول جهت تعریف ساختارهای تکراری

مثال کارت سلول جهت تعریف ساختارهای تکراری

ساختار کارت سطوح در فایل ورودی MCNP

تعریف سطوح خاص در فایل ورودی MCNP

تعریف سطوح با معادله در فایل ورودی MCNP

تعریف سطوح با مایکروبادی ها در فایل ورودی MCNP

مثال کارت سطوح، سطوحی که با معادلات تعریف می شوند

مثال کارت سطوح، سطوح مایکروبادی

کارت انتقال دستگاه مختصات

مثال کارت انتقال دستگاه مختصات

معرفی کارتهای داده و کارت mode مسئله

معرفی کارتهای هندسه در کارت داده

معرفی کارتهای کاهش واریانس در کارت داده

مثال کارتهای هندسه و کاهش واریانس در کارت داده

کارت sdef در برای تعریف چشمه عمومی در کارت داده

کارتهای SIn و SPn و SBn برای تعریف چشمه عمومی

مثال تعریف چشمه عمومی با کارت sdef

تعریف چشمه بحرانی با کارت KCODE در کارت داده

کارت KSRC برای تعریف چشمه بحرانی

مثال تعریف چشمه بحرانی با کارت های KCODE و KSRC

مفهوم تالی و کارتهای مرتبط

ساختار کارت تالی برای تالی های متداول

کارت انرژی و ضرایب انرژی En و EMn

کارتهای تبدیل تالی به دز و کارت توضیح تالی DEn و DFn و FCn

مشخصات ماده و کارت های مرتبط با آن

محاسبه چگالی اتمی و کمیت های مورد نیاز در کارت ماده

کنترل انرژی و رفتارهای حرارتی

کارت های قطع برنامه

مثال کارت های مرتبط با مشخصات ماده

کارتهای جانبی برای مدیریت فایل خروجی

اجرای کد MCNP با استفاده از cmd و powershell

مثال اجرای کد با استفاده از cmd و powershell

توقف و ادامه شبیه سازی کد MCNP

اجرای کد MCNP با استفاده از batch file و vised

معرفی شاخص های آماری جهت تحلیل خروجی

مثال بررسی خروجی و معرفی 10 آزمون آماری


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها