صفحه اول > دوره آفلاین > علوم پایه > آموزش مقدماتی کد محاسباتی MCNP > فصل 1 > معرفی کد mcnp و روش مونت کارلوMCNP- تالی-نوترون-فوتون- الکترون- برخورد- شبیه سازی - ترابرد - مونت کارلو در avval.org

دکتر سمیرا سرشوق

دکتر سرشوق فارغ التحصیل دانشکده ی مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز می باشند. ایشان پژوهشگر حوزه فیزیک و مهندسی هسته ای با بیش از پنج سال سابقه فعالیت در طرح های پژوهشی می باشند که در این مدت با تیم های متخصص در این زمینه از جمله مراکز تحقیقاتی دانشگاهی فعالیت کرده اند. حاصل پژوهش های ایشان در مجلات مختلف داخلی و خارجی به چاپ رسیده و در کنفرانس های مختلف ارائه گریده است. علاقه بی حد ایشان به آموختن و یاد گرفتن از خصیصه های اخلاقی ایشان می باشد.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
400000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


مشاهده محتوا
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
600000 تومان
همراه با 15 درصد تخفیف
فهرست مطالب

1 - معرفی کد mcnp و روش مونت کارلو

2 - مزایای پیاده سازی مونت کارلو در MCNP

3 - مراحل پیاده سازی مونت کارلو در MCNP

4 - ‫ مثالی از پیاده سازی مونت کارلو در MCNP

1 - برنامه های مورد نیاز برای نوشتن کد MCNP

2 - نصب مجموعه کد MCNP

1 - ساختار فایل ورودی MCNP

2 - نکات مهم در نوشتن فایل ورودی MCNP

1 - استفاده از جبر بولین در MCNP

2 - ساختار کارت سلول در MCNP

3 - پارامترهای موجود در کارت سلول مشترک با کارت داده

4 - مثال کارت سلول

5 - فرمت کارت سلول جهت تعریف ساختارهای تکراری

6 - مثال کارت سلول جهت تعریف ساختارهای تکراری

1 - ساختار کارت سطوح در فایل ورودی MCNP

2 - تعریف سطوح خاص در فایل ورودی MCNP

3 - تعریف سطوح با معادله در فایل ورودی MCNP

4 - تعریف سطوح با مایکروبادی ها در فایل ورودی MCNP

5 - مثال کارت سطوح، سطوحی که با معادلات تعریف می شوند

6 - مثال کارت سطوح، سطوح مایکروبادی

7 - کارت انتقال دستگاه مختصات

8 - مثال کارت انتقال دستگاه مختصات

1 - معرفی کارتهای داده و کارت mode مسئله

2 - معرفی کارتهای هندسه در کارت داده

3 - معرفی کارتهای کاهش واریانس در کارت داده

4 - مثال کارتهای هندسه و کاهش واریانس در کارت داده

5 - کارت sdef در برای تعریف چشمه عمومی در کارت داده

6 - کارتهای SIn و SPn و SBn برای تعریف چشمه عمومی

7 - مثال تعریف چشمه عمومی با کارت sdef

8 - تعریف چشمه بحرانی با کارت KCODE در کارت داده

9 - کارت KSRC برای تعریف چشمه بحرانی

10 - مثال تعریف چشمه بحرانی با کارت های KCODE و KSRC

1 - مفهوم تالی و کارتهای مرتبط

2 - ساختار کارت تالی برای تالی های متداول

3 - کارت انرژی و ضرایب انرژی En و EMn

4 - کارتهای تبدیل تالی به دز و کارت توضیح تالی DEn و DFn و FCn

5 - مشخصات ماده و کارت های مرتبط با آن

6 - محاسبه چگالی اتمی و کمیت های مورد نیاز در کارت ماده

7 - کنترل انرژی و رفتارهای حرارتی

8 - کارت های قطع برنامه

9 - مثال کارت های مرتبط با مشخصات ماده

1 - کارتهای جانبی برای مدیریت فایل خروجی

2 - اجرای کد MCNP با استفاده از cmd و powershell

3 - مثال اجرای کد با استفاده از cmd و powershell

4 - توقف و ادامه شبیه سازی کد MCNP

5 - اجرای کد MCNP با استفاده از batch file و vised

6 - معرفی شاخص های آماری جهت تحلیل خروجی

7 - مثال بررسی خروجی و معرفی 10 آزمون آماری


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها