صفحه اول > دوره آفلاین > کسب و کار > دوره مدیریت برند > فصل 1 > برند و اهمیت آنbrand-برند-مدیریت-وفاداری در avval.org

سرکار خانم فریبا خسروانی نژاد

سرکار خانم خسروانی نژاد فارغ التحصیل دانشگاه شیراز و کارشناسی ارشد کارآفرینی می باشند. تخصص ایشان در زمینه ی کارآفرینی و پیشرفت شرکت های دانش بنیان می باشد. ایشان سابقه پژوهش های میدانی در زمینه های مدیریت، بازرگانی و کارآفرینی را در کارنامه ی خود دارند.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
100000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


فهرست مطالب

1 - برند و اهمیت آن

1 - چیستی برندسازی

1 - انواع برند

1 - مسیربرندسازی

1 - اولویت بندی اهداف برندسازی

1 - ارزیابی برند

1 - جایگاه یابی

1 - مکتوب کردن برند1

2 - مکتوب کردن برند2

1 - نامگذار ی برند1

2 - نامگذاری برند2

1 - طراحی لوگو

1 - روانشناسی رنگ ها

1 - معرفی برند1

2 - معرفی برند2

1 - تجربه برند

1 - وفاداری برند1

2 - وفاداری برند2

1 - ده خطای برند


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها