صفحه اول > دوره آفلاین > داده کاوی > دوره آموزشی داده کاوی با استفاده از نرم افزار وکا > فصل 1 > معرفی و آشنایی با نرم افزارداده کاوی-یادگیری ماشین-نرم افزار وکا-weka-data mining- machine learning در avval.org

مهندس طاهره توکلی

مهندس توکلی کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار از دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز می باشند. زمینه ی تخصصی ایشان فعالیت در حوزه ی نرم افزار و برنامه نویسی است که در این زمینه دارای بیش از شش سال تجربه ی کاری می باشند. ایشان در حوزه ی تخصصی خود توانسته اند پروژهای متعدد اموزشی و صنعتی را راه اندازی و اجرا نمایند.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
250000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


مشاهده محتوا
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
350000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف
فهرست مطالب

1 - معرفی و آشنایی با نرم افزار

2 - کاربرد ها و منو های نرم افزار

1 - بارگذاری داده ها (load dataset)

2 - انواع داده (data type)

1 - معرفی کلی classifier tab

2 - Test option

3 - الگوریتم j48

4 - خروجی الگوریتم طبقه بندی

5 - الگوریتم KNN

6 - الگوریتم bayes

7 - الگوریتم SVM

8 - الگوریتم random forest

1 - الگوریتم EM

2 - الگوریتم k-means

3 - الگوریتم hierarchical

1 - الگوریتم apriori

2 - الگوریتم fp growth

1 - انتخاب ویژگی (select attribute)

2 - تصویرسازی داده (data visualization)


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها