صفحه اول > دوره آفلاین > داده کاوی > دوره آموزشی داده کاوی با استفاده از نرم افزار وکا > فصل 1 > معرفی و آشنایی با نرم افزار


الگوریتم اول دانشگاه شیراز

داده کاوی-یادگیری ماشین-نرم افزار وکا-weka-data mining- machine learning در avval.org

مهندس طاهره توکلی

مهندس توکلی کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار از دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز می باشند. زمینه ی تخصصی ایشان فعالیت در حوزه ی نرم افزار و برنامه نویسی است که در این زمینه دارای بیش از شش سال تجربه ی کاری می باشند. ایشان در حوزه ی تخصصی خود توانسته اند پروژهای متعدد اموزشی و صنعتی را راه اندازی و اجرا نمایند.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
250000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


مشاهده محتوا
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
350000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف
فهرست مطالب

معرفی و آشنایی با نرم افزار

کاربرد ها و منو های نرم افزار

بارگذاری داده ها (load dataset)

انواع داده (data type)

معرفی کلی classifier tab

Test option

الگوریتم j48

خروجی الگوریتم طبقه بندی

الگوریتم KNN

الگوریتم bayes

الگوریتم SVM

الگوریتم random forest

الگوریتم EM

الگوریتم k-means

الگوریتم hierarchical

الگوریتم apriori

الگوریتم fp growth

انتخاب ویژگی (select attribute)

تصویرسازی داده (data visualization)


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها