صفحه اول > دوره آفلاین > طراحی > اتوکد 2 بعدی مقدماتی > فصل 1 > نصب نرم افزار اتوکداتوکد-نقشه کشی-عمران-معماری-مکانیک-ساختمان-دو بعدی در avval.org

مهندس فریدون سلیمیان

مهندس سلیمیان فارغ التحصیل دانشگاه ارومیه در رشته مهندسی عمران می باشند. ایشان دارای سوابق کاری متعددی در زمینه عمران بوده و در سابقه حرفه ای ایشان سمت هایی نظیر سرپرست اجرایی، مهندس طراح و سرپرست اکیپ نقشه برداری به چشم می خورد. تسلط کامل به نرم افزارهای تخصصی مهندسی عمران نظیر Auto cad و Etabs و همچنین تسلط كامل در طراحی و اجرای کلیه سازه های بتنی و موارد متعدد دیگر از جمله توامندیهای جناب مهندس سلیمیان است.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
200000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


مشاهده محتوا
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
350000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف
فهرست مطالب

1 - نصب نرم افزار اتوکد

2 - اشنایی با محیط اتوکد

1 - اشنایی با دستورات ترسیمی

2 - دستور pan و zoom وselection,ereas,save,save as

3 - اشنایی با دستور line و انواع روش های ترسیم خط

4 - اشنایی با دستور polyline وتفاوت با منو line

5 - ترسیم مستطیل و چند ضلعی ها

6 - ترسیم دایره وکمان ها

7 - بیضی ومنحنی spline

8 - اشنایی با دستور hatch

9 - دستور multipoint

1 - اشنایی با دستورات کمک ترسیمی و object snap ها

2 - دستور copy و move

3 - دستور mirror وrotate

4 - دستور offset

5 - دستور divide و measure

6 - اشنایی با دستور array و انواع ان

7 - دستور trim و extend

8 - دستور explode

9 - دستور stretch وscale

10 - دستور align

11 - دستور chamfer و fillet

1 - آشنایی با منوی بلاک ها

2 - اشنایی با منو layer

3 - آشنایی با منو properties

4 - اشنایی با منو text

5 - نحوه ایجاد متون فارسی با استفاده از دستور text

6 - آشنایی با منو dimension

7 - اشنایی با منو utilities

1 - اشنایی با نحوه درست plot گرفتن


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها