تحلیل سیال

صفحه اول > دوره آفلاین > تحلیل سیال > دوره‌ی آموزش نرم‌افزار ICEM > فصل 1 > آشنایی با نرم افزار و کاربردهای آن


الگوریتم اول دانشگاه شیراز

Avatar

مهندس حسین امجدی منش

مهندس حسین امجدی منش کارشناس ارشد و فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه شیراز می باشند. تخصص و علاقمندی ایشان در زمنیه های مرتبط با دینامیک سیالات محاسباتی و جریان های مغشوش است. ایشان در زمینه ی تخصصی خود دارای مقالات در نشریه های داخلی و خارجی می باشند.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
250000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


مشاهده محتوا
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
350000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف
فهرست مطالب

آشنایی با نرم افزار و کاربردهای آن

آشنایی با محیط نرم افزار

بررسی منوهای اصلی نرم‌افزار

بررسی محیط‌های آیکون‌های ابزار، زبانه‌ی عملکردها و سایر محیط‌ها

تنظیمات نمایش در نرم‌افزار و شیوه‌های مشاهده‌ی نماهای مختلف هندسه

بررسی نحوه‌ی کار با موس در نرم‌افزار و کاربرد کلیک های مختلف

فایل های مختلف نرم‌افزار و مدیریت پروژه

وارد کردن هندسه و خروجی گرفتن از نرم افزار

بررسی روش‌های ساخت نقاط (بخش اول)

بررسی روش‌های ساخت نقاط (بخش دوم)

بررسی روش‌های ساخت نقاط (بخش سوم)

روش‌های ساخت منحنی‌ها (روش From points)

روش‌های ساخت منحنی‌ها (روش Arc)

روش‌های ساخت منحنی‌ها (روش circle or arc from center point and 2 points on plane)

روش‌های ساخت منحنی‌ها (روش surface parameter)

روش‌های ساخت منحنی‌ها (روش surface surface intersection)

روش‌های ساخت منحنی‌ها (روش project curve on surface)

روش‌های ساخت منحنی‌ها (روش extract curve from surfaces)

روش‌های ساخت منحنی‌ها (روش segment curve و concatenate reapproximate curves)

ویرایش منحنی ها

روش‌های ساخت منحنی‌ها (روش create midline و create section curves)

بررسی روش‌های ساخت صفحات (روش simple surface)

بررسی روش‌های ساخت صفحات (روش Curve Driven)

بررسی روش‌های ساخت صفحات (روش های sweep surface و surface of revolution)

بررسی روش‌های ساخت صفحات (گزینه‌ی standard shapes - بخش اول)

بررسی روش‌های ساخت صفحات (گزینه‌ی standard shapes - بخش دوم)

ساخت body

آشنایی با انواع شبکه ها

ساخت بلاک اولیه و آشنایی با روند کلی ساخت شبکه ی سازمان یافته

آشنایی با تقسیم بندی بلاک ها (گزینه ی split block)

آشنایی با نحوه‌ی مشخص کردن تناظرهای بین بلاک و هندسه (بخش اول)

آشنایی با نحوه‌ی مشخص کردن تناظرهای بین بلاک و هندسه (بخش دوم)

تعیین سایز المان‌های شبکه (بخش اول)

تعیین سایز المان‌های شبکه (بخش دوم)

تعیین المان های شبکه با استفاده از گزینه‌ی edge params

بررسی کیفیت شبکه

ساخت شبکه‌ی سازمان یافته برای هندسه‌ی سه بعدی (بخش اول)

ساخت شبکه‌ی سازمان یافته برای هندسه‌ی سه بعدی (بخش دوم)

تولید شبکه‌ی غیرسازمان یافته (بخش اول-تولید هندسه)

تولید شبکه‌ی غیرسازمان یافته (بخش دوم - تعیین سایز المان ها)

تولید شبکه‌ی غیر سازمان یافته (بخش سوم - روش Octree)

تولید شبکه‌ی غیر سازمان یافته (بخش چهارم - روش delaunay)

تولید شبکه‌ی غیر سازمان یافته (بخش پنجم- تولید مش لایه مرزی)

خروجی گرفتن از شبکه

ساخت شبکه ی o-grid (بخش اول)

ساخت شبکه ی o-grid (بخش دوم)

ویرایش بلاک‌های o-grid (بخش اول)

ویرایش بلاک‌های o-grid (بخش دوم)

ویرایش بلاک‌های o-grid (بخش سوم)

ساخت شبکه ی y-block

بررسی collapse bock و گزینه‌ی pre-mesh smooth

اختصاص بلاک ها به bodyهای مختلف و آشنایی با گزینه‌ی index control


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها