صفحه اول > دوره آفلاین > تحلیل سیال > دوره‌ی آموزش نرم‌افزار ICEM > فصل 1 > آشنایی با نرم افزار و کاربردهای آننرم‌افزار ICEM-تولید شبکه‌ی محاسباتی-شبکه‌های سازمان یافته-شبکه‌ی غیر سازمان یافته-ساخت مش-متدهای مختلف ساخت شبکه در avval.org

مهندس حسین امجدی منش

مهندس حسین امجدی منش کارشناس ارشد و فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه شیراز می باشند. تخصص و علاقمندی ایشان در زمنیه های مرتبط با دینامیک سیالات محاسباتی و جریان های مغشوش است. ایشان در زمینه ی تخصصی خود دارای مقالات در نشریه های داخلی و خارجی می باشند.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
250000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


مشاهده محتوا
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
350000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف
فهرست مطالب

1 - آشنایی با نرم افزار و کاربردهای آن

2 - آشنایی با محیط نرم افزار

3 - بررسی منوهای اصلی نرم‌افزار

4 - بررسی محیط‌های آیکون‌های ابزار، زبانه‌ی عملکردها و سایر محیط‌ها

5 - تنظیمات نمایش در نرم‌افزار و شیوه‌های مشاهده‌ی نماهای مختلف هندسه

6 - بررسی نحوه‌ی کار با موس در نرم‌افزار و کاربرد کلیک های مختلف

1 - فایل های مختلف نرم‌افزار و مدیریت پروژه

2 - وارد کردن هندسه و خروجی گرفتن از نرم افزار

1 - بررسی روش‌های ساخت نقاط (بخش اول)

2 - بررسی روش‌های ساخت نقاط (بخش دوم)

3 - بررسی روش‌های ساخت نقاط (بخش سوم)

4 - روش‌های ساخت منحنی‌ها (روش From points)

5 - روش‌های ساخت منحنی‌ها (روش Arc)

6 - روش‌های ساخت منحنی‌ها (روش circle or arc from center point and 2 points on plane)

7 - روش‌های ساخت منحنی‌ها (روش surface parameter)

8 - روش‌های ساخت منحنی‌ها (روش surface surface intersection)

9 - روش‌های ساخت منحنی‌ها (روش project curve on surface)

10 - روش‌های ساخت منحنی‌ها (روش extract curve from surfaces)

11 - روش‌های ساخت منحنی‌ها (روش segment curve و concatenate reapproximate curves)

12 - ویرایش منحنی ها

13 - روش‌های ساخت منحنی‌ها (روش create midline و create section curves)

14 - بررسی روش‌های ساخت صفحات (روش simple surface)

15 - بررسی روش‌های ساخت صفحات (روش Curve Driven)

16 - بررسی روش‌های ساخت صفحات (روش های sweep surface و surface of revolution)

17 - بررسی روش‌های ساخت صفحات (گزینه‌ی standard shapes - بخش اول)

18 - بررسی روش‌های ساخت صفحات (گزینه‌ی standard shapes - بخش دوم)

19 - ساخت body

1 - آشنایی با انواع شبکه ها

2 - ساخت بلاک اولیه و آشنایی با روند کلی ساخت شبکه ی سازمان یافته

3 - آشنایی با تقسیم بندی بلاک ها (گزینه ی split block)

4 - آشنایی با نحوه‌ی مشخص کردن تناظرهای بین بلاک و هندسه (بخش اول)

5 - آشنایی با نحوه‌ی مشخص کردن تناظرهای بین بلاک و هندسه (بخش دوم)

6 - تعیین سایز المان‌های شبکه (بخش اول)

7 - تعیین سایز المان‌های شبکه (بخش دوم)

8 - تعیین المان های شبکه با استفاده از گزینه‌ی edge params

9 - بررسی کیفیت شبکه

10 - ساخت شبکه‌ی سازمان یافته برای هندسه‌ی سه بعدی (بخش اول)

11 - ساخت شبکه‌ی سازمان یافته برای هندسه‌ی سه بعدی (بخش دوم)

12 - تولید شبکه‌ی غیرسازمان یافته (بخش اول-تولید هندسه)

13 - تولید شبکه‌ی غیرسازمان یافته (بخش دوم - تعیین سایز المان ها)

14 - تولید شبکه‌ی غیر سازمان یافته (بخش سوم - روش Octree)

15 - تولید شبکه‌ی غیر سازمان یافته (بخش چهارم - روش delaunay)

16 - تولید شبکه‌ی غیر سازمان یافته (بخش پنجم- تولید مش لایه مرزی)

17 - خروجی گرفتن از شبکه

1 - ساخت شبکه ی o-grid (بخش اول)

2 - ساخت شبکه ی o-grid (بخش دوم)

3 - ویرایش بلاک‌های o-grid (بخش اول)

4 - ویرایش بلاک‌های o-grid (بخش دوم)

5 - ویرایش بلاک‌های o-grid (بخش سوم)

6 - ساخت شبکه ی y-block

7 - بررسی collapse bock و گزینه‌ی pre-mesh smooth

8 - اختصاص بلاک ها به bodyهای مختلف و آشنایی با گزینه‌ی index control


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها