صفحه اول > دوره آفلاین > سرمایه گذاری > آموزش نرم افزار Eviews > فصل 1 > مقدمه و معرفی محیط نرم افزارایویوز-اقتصادسنجی-سری زمانی-پیش بینی-تخمین-اقتصاد در avval.org

دکتر زهرا خلیل نژاد

دکتر خلیل نژاد فارغ التحصیل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دانشکده ی اقتصاد دانشگاه شیراز می باشند. ایشان مدرس اقتصاد در دانشگاه با بیش از چهار سال تدریس و محقق در زمینه اقتصادسنجی و اقتصاد کلان می باشند. ایشان در زمینه ی تخصصی خود دارای مقالاتی در نشریات داخلی و خارجی هستند و توانستند نتیجه ی پژوهش های خود را در کنفرانس ها ارائه نمایند.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
250000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


مشاهده محتوا
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
350000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف
فهرست مطالب

1 - مقدمه و معرفی محیط نرم افزار

1 - ایجاد پوشه کاری در نرم افزار و ساختار ان

2 - معرفی امکانات پوشه کاری و انواع آبجکت ها

3 - معرفی امکانات پوشه کاری و انواع آبجکت ها

4 - کار با دستورات و امکانات عمومی پوشه کاری

5 - امارهای توصیفی و تحلیل نموداری

6 - سری ها، گروه ها و امکانات مربوط به آن

1 - برآورد رگرسیون خطی ساده

2 - آزمون ضرایب مدل

3 - برآورد رگرسیون برای داده های مقطعی و ایجاد متغیر مجازی

1 - آزمون فروض کلاسیک و اهمیت آنها

2 - فرضE(x)=0

3 - اختلال همخطی

4 - اختلال واریانس ناهمسانی

5 - اختلال خودهمبستگی و استقلال جملات خطا

1 - معرفی مدل های سری زمانی و ویژگی های آنها

2 - آزمون ریشه واحد

3 - براورد مدل VAR

4 - تعیین تعداد وقفه بهینه

5 - تحلیل ضربه واکنش

6 - آزمون هم جمعی یوهانسن

7 - برآورد مدل ARDL

8 - آزمون کرانه

9 - برآورد مدل تصحیح خطا

10 - آزمون علیت گرنجری

1 - اهمیت پیش بینی

2 - پیش بینی توسط مدل های ساختاری

3 - برآورد مدل ARIMA

4 - پیش بینی توسط مدل ARIMA


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها