صفحه اول > دوره آفلاین > رباتیک و کنترل > دوره مقدماتی بررسی سیستم‌های کنترلی خطی با استفاده از نرم‌افزار MATLAB > فصل 1 > بدست آوردن تابع تبدیل معادل در بلوک دیاگرامکنترل خطی- متلب - MATLAB  - سیمولینک - Simulink-  سیستم – پاسخ – گذرا - Root Locus – Nyquist -  Bode – Nichols – فرکانس – قله رزونانسی - Linear Control Analyzer - Control System Designer  - کنترلر PID در avval.org

مهندس پریا خلیلیسرکار خانم مهندس پریا خلیلی فارغ التحصیل مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز در مقطع کارشناسی با رتبه پنجم و مقطع کارشناسی ارشد با رتبه اول می باشند. تخصص ایشان در زمینه های مرتبط با دینامیک، ارتعاشات و کنترل می باشد. مقالات ایشان در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده است و در کنفرانس های معتبر ارائه گردیده است.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
100000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


فهرست مطالب

1 - بدست آوردن تابع تبدیل معادل در بلوک دیاگرام

2 - تبدیل تابع تبدیل به فرم فضای حالت و برعکس

1 - پیدا کردن پاسخ سیستم به ورودی دلخواه در کدنویسی

2 - ساخت سیستم و پیدا کردن پاسخ آن در محیط Simulink

3 - روش دوم برای پیدا کردن پاسخ سیستم به ورودی های ضربه و شیب بدون استفاده از دستورهای پیش فرض

4 - بررسی پاسخ سیستم های مرتبه اول به ورودی های ضربه، پله و شیب و شناسایی سیستم از منحنی پاسخ

5 - رسم دو و سه‌بعدی پاسخ پله سیستم ‌های مرتبه دوم با ضرایب میرایی‌های متفاوت

6 - بدست آوردن زمان تاخیر، صعود، اوج، نشست و فراجهش در بررسی پاسخ گذرای سیستم به سه روش (peak, rise, settling, delay time and overshoot)

7 - به دست آوردن پاسخ بر حسب زمان سیستم‌های مراتب بالاتر بر اساس تجزیه کسرهای جزئی در MATLAB

1 - رسم نمودار Root-Locus

2 - رسم نمودار بد برای سیستم مرتبه دوم با ضریب میرایی‌های متفاوت

3 - رسم نمودار Nyquist

4 - نحوه نمایشGain Margin و Phase Margin یک سیستم

5 - نحوه محاسبه فرکانس و قله رزونانسی و فرکانس پهنای باند

6 - رسم نمودار Nichols

7 - نحوه استفاده از گزینه Linear Control Analyzer در MATLAB

8 - نحوه استفاده از گزینه Control System Designer در MATLAB

1 - طراحی کنترلر PID برای سیستم یک درجه آزادی با کدنویسی

2 - طراحی کنترلر PID برای سیستم یک درجه آزادی در Simulink

3 - طراحی کنترلر PID با روش اول Ziegler-Nichols

4 - طراحی کنترلر PID با روش دوم Ziegler-Nichols


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها