صفحه اول > دوره آفلاین > کسب و کار > دوره راه اندازی کسب و کار > فصل 1 >  تقسیم بندی بازار



startup-راه اندازی-محصول-کسب و کار-بازار در avval.org

سرکار خانم فریبا خسروانی نژاد

سرکار خانم خسروانی نژاد فارغ التحصیل دانشگاه شیراز و کارشناسی ارشد کارآفرینی می باشند. تخصص ایشان در زمینه ی کارآفرینی و پیشرفت شرکت های دانش بنیان می باشد. ایشان سابقه پژوهش های میدانی در زمینه های مدیریت، بازرگانی و کارآفرینی را در کارنامه ی خود دارند.



شرکت در دوره


مشاهده محتوا
100000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


فهرست مطالب

1 -  تقسیم بندی بازار

1 -   انتخاب بازار خط مقدم ساحلی

1 - ساخت پروفایل کاربر نهایی

1 - محاسبه اندازه کل بازار در دسترس برای بازار خط مقدم ساحلی

1 - ترسیم پروفایل کاربرنما برای بازار خط مقدم ساحلی

1 - مورد کاربری چرخه حیات کامل

1 - تعیین مشخصات سطح بالای محصول

1 - تعیین کمیت ارزش پیشنهادی

1 - شناسایی ده مشتری بعدی

1 - تعیین شایستگی محوری

1 - ترسیم موقعیت رقابتی

1 - تعیین واحد تصمیم گیری

1 - ترسیم فرایند دست به جیب مشتری

1 - محاسبه اندازه کل بازار در دسترس برای بازارهای پس آیند

1 - طراحی مدل کسب و کار

1 - تعیین چارچوب قیمت گذاری

1 - محاسبه ارزش مادام العمر مشتری جذب شده

1 - ترسیم فرایند فروش برای جذب مشتری

1 - محاسبه هزینه جذب مشتری

1 - شناسایی فرضیات کلیدی

1 - آزمون فرضیات کلیدی

1 - تعریف محصول تجاری قابل سفارش

1 - سگ ها غذای سگ را خواهند خورد

1 - توسعه برنامه محصول


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها