صفحه اول > دوره آفلاین > دیتابیس > دوره مقدماتی تا پیشرفته پایگاه داده Microsoft SQL Server version 2019 > فصل 1 > مقدمهپایگاه داده – sql server – سیستم مدیریت پایگاه داده – sql server management studio – مهندسی کامپیوتر – بانک اطلاعاتی 
 در avval.org

مهندس طاهره توکلی

مهندس توکلی کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار از دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز می باشند. زمینه ی تخصصی ایشان فعالیت در حوزه ی نرم افزار و برنامه نویسی است که در این زمینه دارای بیش از شش سال تجربه ی کاری می باشند. ایشان در حوزه ی تخصصی خود توانسته اند پروژهای متعدد اموزشی و صنعتی را راه اندازی و اجرا نمایند.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
400000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


مشاهده محتوا
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
600000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف
فهرست مطالب

1 - مقدمه

2 - آشنایی با sql و پایگاه داده رابطه ای

3 - طراحی پایگاه داده

4 - نصب sql server روی ویندوز

5 - نصب sql server management studio

1 - اجزای اولیه sql

2 - نوع داده ای عددی و حرفی

3 - نوع داده ای زمانی

4 - توابع عددی ، زمانی و رشته ای

5 - عملگرهای اسکالر و مقادیرnull

1 - ساخت پایگاه داده (database)

2 - ساخت جدول (table)

3 - قید unique و primary key

4 - قید check و foreign key

5 - بررسی صحت ارجاع (referential integrity)

6 - تغییر ساختار جدول

7 - حذف پایگاه داده و جدول

1 - دستور select

2 - عبارت where

3 - عملگرهای Boolean

4 - عملگر های in و between

5 - مقادیر null در جداول

6 - عملگر like

7 - عبارت group by

8 - توابع تجمعی min,max,sum

9 - توابع تجمعی avg,count,count-big

10 - عبارت having

11 - عبارت order by

12 - عملگر مجموعه ای اجتماع (union)

13 - عملگر مجموعه ای اشتراک و تفاضل (intersect,except)

14 - عبارت case

1 - ضرب دکارتی (cross join)

2 - پیوند طبیعی (natural join)

3 - پیوند بیش از دو جدول

4 - پیوند خارجی (outer join)

5 - پیوندهای دیگر (theta,self,semi join)

1 - عملگر مقایسه ای

2 - عملگر in

3 - عملگرهای any و all

4 - Corelated subquery

5 - تابع exists

6 - مقایسه subquery و join

1 - اضافه کردن یک سطر جدید به جدول (insert)

2 - اضافه کردن چندین سطر به صورت همزمان

3 - دستور update

4 - دستور delete

1 - دستور شرطی if

2 - حلقه while

3 - متغیر محلی (local variable)

4 - دستورات رویه ای متفرقه

5 - مدیریت خطاها و استثناها (exception handling)

6 - ساخت sored procedure

7 - اجرای sored procedure

8 - اجرای sored procedure به همراه مجموعه خروجی

9 - تابع تعریف شده توسط کاربر (UDF)

10 - فراخوانی user defined function

11 - تعریف تابع با خروجی جدول (table value function)

1 - مقدمه ای بر اندیس ها

2 - انواع اندیس ها (clustered,nonclustered)

3 - ساخت اندیس

4 - تغییر و حذف اندیس

1 - ساخت view

2 - توضیحات بیشتر در مورد ساخت view

3 - بازیابی اطلاعات، تغییر و حذف view

4 - استفاده از دستور insert در view

5 - استفاده از دستور update در view

6 - استفاده از دستور delete در view

1 - ایجاد DML trigger

2 - استفاده از تریگر برای ردیابی تغییرات

3 - استفاده از تریگر برای پیاده سازی قوانین تجاری

4 - استفاده از تریگر برای بررسی صحت ارجاع

5 - ایجاد instead of trigger

6 - ایجاد DDL trigger

1 - روش های backup

2 - ایجاد backup از پایگاه داده

3 - Backup log

4 - ایجاد recovery

5 - بازسازی پایگاه داده (restore)

1 - دستور grant

2 - دستورات deny و revoke

3 - مدیریت دسترسی ها با استفاده از SSMS


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها