صفحه اول > دوره آفلاین > دیتابیس > دوره مقدماتی تا پیشرفته پایگاه داده Microsoft SQL Server version 2019 > فصل 1 > مقدمه


الگوریتم اول دانشگاه شیراز

پایگاه داده – sql server – سیستم مدیریت پایگاه داده – sql server management studio – مهندسی کامپیوتر – بانک اطلاعاتی 
 در avval.org

مهندس طاهره توکلی

مهندس توکلی کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار از دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز می باشند. زمینه ی تخصصی ایشان فعالیت در حوزه ی نرم افزار و برنامه نویسی است که در این زمینه دارای بیش از شش سال تجربه ی کاری می باشند. ایشان در حوزه ی تخصصی خود توانسته اند پروژهای متعدد اموزشی و صنعتی را راه اندازی و اجرا نمایند.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
350000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


مشاهده محتوا
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
500000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف
فهرست مطالب

مقدمه

آشنایی با sql و پایگاه داده رابطه ای

طراحی پایگاه داده

نصب sql server روی ویندوز

نصب sql server management studio

اجزای اولیه sql

نوع داده ای عددی و حرفی

نوع داده ای زمانی

توابع عددی ، زمانی و رشته ای

عملگرهای اسکالر و مقادیرnull

ساخت پایگاه داده (database)

ساخت جدول (table)

قید unique و primary key

قید check و foreign key

بررسی صحت ارجاع (referential integrity)

تغییر ساختار جدول

حذف پایگاه داده و جدول

دستور select

عبارت where

عملگرهای Boolean

عملگر های in و between

مقادیر null در جداول

عملگر like

عبارت group by

توابع تجمعی min,max,sum

توابع تجمعی avg,count,count-big

عبارت having

عبارت order by

عملگر مجموعه ای اجتماع (union)

عملگر مجموعه ای اشتراک و تفاضل (intersect,except)

عبارت case

ضرب دکارتی (cross join)

پیوند طبیعی (natural join)

پیوند بیش از دو جدول

پیوند خارجی (outer join)

پیوندهای دیگر (theta,self,semi join)

عملگر مقایسه ای

عملگر in

عملگرهای any و all

Corelated subquery

تابع exists

مقایسه subquery و join

اضافه کردن یک سطر جدید به جدول (insert)

اضافه کردن چندین سطر به صورت همزمان

دستور update

دستور delete

دستور شرطی if

حلقه while

متغیر محلی (local variable)

دستورات رویه ای متفرقه

مدیریت خطاها و استثناها (exception handling)

ساخت sored procedure

اجرای sored procedure

اجرای sored procedure به همراه مجموعه خروجی

تابع تعریف شده توسط کاربر (UDF)

فراخوانی user defined function

تعریف تابع با خروجی جدول (table value function)

مقدمه ای بر اندیس ها

انواع اندیس ها (clustered,nonclustered)

ساخت اندیس

تغییر و حذف اندیس

ساخت view

توضیحات بیشتر در مورد ساخت view

بازیابی اطلاعات، تغییر و حذف view

استفاده از دستور insert در view

استفاده از دستور update در view

استفاده از دستور delete در view

ایجاد DML trigger

استفاده از تریگر برای ردیابی تغییرات

استفاده از تریگر برای پیاده سازی قوانین تجاری

استفاده از تریگر برای بررسی صحت ارجاع

ایجاد instead of trigger

ایجاد DDL trigger

روش های backup

ایجاد backup از پایگاه داده

Backup log

ایجاد recovery

بازسازی پایگاه داده (restore)

دستور grant

دستورات deny و revoke

مدیریت دسترسی ها با استفاده از SSMS


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها