صفحه اول > دوره آفلاین > الکترونیک > دوره مقدماتی نرم افزار Xilinx ISE > فصل 1 > مقدمهFPGA – Xilinx – ise – زبان توصیف سخت افزار – Verilog – وریلاگ – طراحی دیجیتال -  VHDL – HDL – hardware description language در avval.org

مهندس زهراسادات معینی

مهندس معینی فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک دیجیتال از دانشکده ی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز می باشند. زمینه تخصصی ایشان پژوهش در حوزه الکترونیک دیجیتال و برنامه نویسی میکروکنترلرها و آی سی های برنامه پذیر می باشد. ایشان پروژه های مختلفی را در زمینه ی تخصصی خود با دانشگاه شیراز و شرکت های دانش بنیان با موفقیت به انجام رسانیده اند.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
250000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


مشاهده محتوا
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
350000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف
فهرست مطالب

1 - مقدمه

2 - نکات بعد از نصب نرم افزار

3 - آشنایی با محیط نرم افزار

1 - مفاهیم اولیه زبان توصیف سخت افزار

2 - Port Declaration

3 - BUS

4 - انواع داده

5 - اعداد

6 - Assign statements

7 - مقداردهی شرطی با assign

8 - Always block

9 - Blocking and nonBlocking

10 - If .. else statements

11 - Case statements

12 - casez , casex

13 - for loop

14 - initial block

15 - parameter

16 - instantiate by name

17 - instantiate by order

18 - parametric module instance

1 - Arithmetic Operator

2 - Shift Operator

3 - Comparison Operator

4 - Bitwise Operator

5 - Reduction Operator

6 - Logical Operator

7 - Other Operators

1 - ایجاد یک پروژه HDL

2 - ایجاد یک ماژول HDL

3 - افزودن و حذف کردن یک source file در پروژه

4 - افزودن Verilog Template به پروژه

5 - تنظیم یک ماژول به عنوان Top-Module

6 - module instantiation

7 - سنتز (Synthesize) یک طراحی نمونه

8 - مشاهده RLT-Schematic

9 - مشاهده Technology Schematic

1 - افزودن فایل شبیه سازی به پروژه

2 - Timescale compiler directive

3 - بررسی فایل یک شبیه سازی نمونه

4 - بررسی شبیه سازی در نرم افزار ISim

5 - آشنایی با محیط شبیه ساز Isim_ بخش اول

6 - آشنایی با محیط شبیه ساز Isim_ بخش دوم

1 - ایجاد فایل UCF

2 - تکمیل UCF با ابزار PlanAhead

3 - پیاده سازی طراحی و ایجاد bitfile

4 - مشاهده گزارش و خلاصه طراحی

5 - پیکربندی تراشه FPGA

6 - پروگرم کردن حافظه فلش


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها