صفحه اول > دوره آفلاین > برنامه نویسی > دوره آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی پایتون > فصل 1 > معرفی زبان و دوره آموزش پایتون


الگوریتم اول دانشگاه شیراز

زبان برنامه نویسی پایتون-python-دوره آموزشی پایتون-برنامه نویسی پایتون-python programming در avval.org

مهندس طاهره توکلی

مهندس توکلی کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار از دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز می باشند. زمینه ی تخصصی ایشان فعالیت در حوزه ی نرم افزار و برنامه نویسی است که در این زمینه دارای بیش از شش سال تجربه ی کاری می باشند. ایشان در حوزه ی تخصصی خود توانسته اند پروژهای متعدد اموزشی و صنعتی را راه اندازی و اجرا نمایند.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
200000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


مشاهده محتوا
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
300000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف
فهرست مطالب

معرفی زبان و دوره آموزش پایتون

نصب پایتون و اجرای دستور hello world

نصب visual studio code و اجرای دستور hello world

متغیرها (variable)

انواع داده (data type)

تاریخ و زمان (date and time)

اعداد (number)

رشته ها (string)

متدهای مربوط به رشته ها (string method)

فرمت کردن رشته ها (string formatting)

Boolean

لیست (list)

متدهای مربوط به لیست (list method)

tuple و متدهای مربوط به آن

مجموعه ها (set)

متدهای مربوط به مجموعه ها (set method)

دیکشنری (dictionary)

متدهای مربوط به دیکشنری (dictionary method)

عملگرها (operator)

عبارت شرطی if

حلقه for

حلقه while

عبارات کنترلی حلقه (loop control statement)

حلقه تو در تو (nested loop)

تابع (function)

آرگومان های تابع (function argument)

مقدار بازگشتی تابع (function return value)

توابع بازگشتی (recursive function)

lambda

scope

pip

module

گرفتن ورودی از کاربر (user input)

چاپ خروجی (print output)

خواندن از فایل (read file)

نوشتن در فایل (write file)

مدیریت استثناء ها (exception handling)


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها