صفحه اول > دوره آفلاین > رباتیک و کنترل > دوره پیشرفته بررسی سیستم‌های کنترلی با استفاده از نرم‌افزار MATLAB > فصل 1 > فرم Controllable Canonicalکنترل پیشرفته - متلب - MATLAB  -  کنترل پذیری – مشاهده پذیری – Controllable Canonical Form - Observable Canonical Form– Diagonal Canonical Form  -  Jordan Canonical Form  – کنترلر – Full State Feedback  – مشاهده گر  - Full State Observer - Control System Designer  - سیستم کنترلی – سیستم رگلاتوری - دستور lqr در avval.org

مهندس پریا خلیلیسرکار خانم مهندس پریا خلیلی فارغ التحصیل مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز در مقطع کارشناسی با رتبه پنجم و مقطع کارشناسی ارشد با رتبه اول می باشند. تخصص ایشان در زمینه های مرتبط با دینامیک، ارتعاشات و کنترل می باشد. مقالات ایشان در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده است و در کنفرانس های معتبر ارائه گردیده است.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
100000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


فهرست مطالب

1 - فرم Controllable Canonical

2 - فرم Observable Canonical

3 - فرم Diagonal Canonical

4 - فرم Jordan Canonical

5 - کنترل پذیری - Controllability

6 - مشاهده پذیری - Observability

1 - طراحی کنترلر Full State Feedback با روش Ackermann

2 - طراحی کنترلر Full State Feedback با دستور place

3 - طراحی کنترلر Full State Feedback و بررسی اثر آن در در پاسخ پله سیستم حلقه بسته

4 - ‫‫طراحی کنترلر و مشاهده گر برای یک سیستم در حالت Full State Observer و Full State Feedback با روش Pole Placement‬‬‬‬

5 - بدست آوردن تابع تبدیل حلقه بسته با وجود کنترلر و مشاهده گر در سیستم

6 - نحوه رسم پاسخ زمانی با وجود کنترلر و مشاهده گر در سیستم با داشتن شرایط اولیه متغیرهای حالت و خطا

7 - طراحی کنترلر و مشاهده گر برای یک سیستم در حالت Minimum-Order Observer و Full State Feedback با روش pole placement

8 - جمع بندی روند طراحی کنترلر و مشاهده گر در سیستم های رگلاتوری (Regulator Systems With Observers)

9 - جمع بندی روند طراحی کنترلر و مشاهده گر در سیستم های کنترلی (Control Systems With Observers)

10 - طراحی کنترلر و مشاهده گر با روش pole placement برای سیستم کنترلی با ورودی غیر صفر

11 - نحوه استفاده از دستور lqr برای طراحی سیگنال کنترلی بهینه در سیستم های رگلاتوری - Quadratic Optimal Regulator Systems


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها