الکترونیک

دوره آموزشی نرم افزار PSPICE > فصل 1 > ‫مقدمه و تاریخچه نرم افزار pspice

الگوریتم اول دانشگاه شیراز

Avatarشرکت در دوره


مشاهده محتوا و پشتیبانی
90000 تومان
همراه با 35 درصد تخفیف


مشاهده محتوا، پشتیبانی
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
150000 تومان
همراه با 35 درصد تخفیف
فهرست مطالب

‫مقدمه و تاریخچه نرم افزار pspice

معرفی محیط orcad capture cis و ایجاد پروژه

کتابخانه ها

معرفی آنالیز های pspice A/D

تحلیل DC

تحلیل time domain

تحلیل DC sweep

تحلیل AC sweep

بحث دما و نویز

آشنایی با منابع دیجیتال و محیط stimulus editor

طراحی مدار full adder

طراحی شمارنده چهاربیتی

مدار digital to analog convertor(DAC)

مدار analog to digital convertor(ADC)

معرفی انالیز های پیشرفته نرم افزار Pspice

آنالیز sensitivity

آنالیز optimizer

آنالیز smoke

آنالیز monte carlo

آنالیز parametric plot

ساخت فایل pdf پروژه

ساخت یک کتابخانه جدید

معرفی مثال های نرم افزار


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها
دوره های پیشنهادی

دوره آموزشی نرم افزار GAMS

دوره مدیریت برند

دوره مقدماتی نرم افزار ATPdraw