صفحه اول > دوره آفلاین > تحلیل سیال > دوره‌ی آموزش نرم‌افزار Epanet > فصل 1 > معرفی نرم افزار و نحوه نصب آنEpanet-تحلیل شبکه های آبرسانی-خطوط انتقال آب-مخازن-شیرها-گره‌ها در avval.org

مهندس حسین امجدی منش

مهندس حسین امجدی منش کارشناس ارشد و فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه شیراز می باشند. تخصص و علاقمندی ایشان در زمنیه های مرتبط با دینامیک سیالات محاسباتی و جریان های مغشوش است. ایشان در زمینه ی تخصصی خود دارای مقالات در نشریه های داخلی و خارجی می باشند.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
250000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


مشاهده محتوا
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
350000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف
فهرست مطالب

1 - معرفی نرم افزار و نحوه نصب آن

2 - معرفی فصل

3 - آشنایی با محیط نرم‌افزار (بخش اول)

4 - آشنایی با محیط نرم‌افزار (بخش دوم)

5 - افت هد در شبکه‌های آبرسانی

6 - محاسبه‌ی افت هد اصطکاکی

1 - معرفی فصل

2 - آشنایی با گره‌های شبکه، منابع آب و لوله‌ها

3 - تعیین پارامترهای گره‌های شبکه، منابع آب و لوله‌ها در نرم‌افزار

4 - تحلیل مثال اتصال سه مخزن

5 - تحلیل یک شبکه‌ی آبرسانی به کمک گره‌ها، منابع آب و لوله ها

1 - معرفی فصل سوم

2 - پمپ‌ها (بخش اول)

3 - بررسی پدیده‌ی حفره زایی در پمپ‌ها

4 - شیرها در شبکه‌های آبرسانی

5 - مخزن‌های ذخیره‌ی آب

6 - تحلیل یک شبکه‌ی آبرسانی شامل مخزن و پمپ

7 - تحلیل یک مثال زمانمند

8 - شبکه‌ی آبرسانی مربوط به کوییز

1 - معرفی فصل

2 - مبانی طرح

3 - طراحی خط انتقال آب


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها