صفحه اول > دوره آفلاین > تحلیل سیال > دوره‌ی آموزش نرم‌افزار Epanet > فصل 1 > معرفی نرم افزار و نحوه نصب آن


الگوریتم اول دانشگاه شیراز

Epanet-تحلیل شبکه های آبرسانی-خطوط انتقال آب-مخازن-شیرها-گره‌ها در avval.org

مهندس حسین امجدی منش

مهندس حسین امجدی منش کارشناس ارشد و فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه شیراز می باشند. تخصص و علاقمندی ایشان در زمنیه های مرتبط با دینامیک سیالات محاسباتی و جریان های مغشوش است. ایشان در زمینه ی تخصصی خود دارای مقالات در نشریه های داخلی و خارجی می باشند.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
250000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


مشاهده محتوا
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
350000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف
فهرست مطالب

معرفی نرم افزار و نحوه نصب آن

معرفی فصل

آشنایی با محیط نرم‌افزار (بخش اول)

آشنایی با محیط نرم‌افزار (بخش دوم)

افت هد در شبکه‌های آبرسانی

محاسبه‌ی افت هد اصطکاکی

معرفی فصل

آشنایی با گره‌های شبکه، منابع آب و لوله‌ها

تعیین پارامترهای گره‌های شبکه، منابع آب و لوله‌ها در نرم‌افزار

تحلیل مثال اتصال سه مخزن

تحلیل یک شبکه‌ی آبرسانی به کمک گره‌ها، منابع آب و لوله ها

معرفی فصل سوم

پمپ‌ها (بخش اول)

بررسی پدیده‌ی حفره زایی در پمپ‌ها

شیرها در شبکه‌های آبرسانی

مخزن‌های ذخیره‌ی آب

تحلیل یک شبکه‌ی آبرسانی شامل مخزن و پمپ

تحلیل یک مثال زمانمند

شبکه‌ی آبرسانی مربوط به کوییز

معرفی فصل

مبانی طرح

طراحی خط انتقال آب


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها