صفحه اول > دوره آفلاین > سرمایه گذاری > آموزش متلب برای رشته اقتصاد > فصل 1 > آشنایی با محیط نرم افزار


الگوریتم اول دانشگاه شیراز

اقتصاد - سزمایه گذاری - متلب - Matlab در avval.org

دکتر زهرا خلیل نژاد

دکتر خلیل نژاد فارغ التحصیل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دانشکده ی اقتصاد دانشگاه شیراز می باشند. ایشان مدرس اقتصاد در دانشگاه با بیش از چهار سال تدریس و محقق در زمینه اقتصادسنجی و اقتصاد کلان می باشند. ایشان در زمینه ی تخصصی خود دارای مقالاتی در نشریات داخلی و خارجی هستند و توانستند نتیجه ی پژوهش های خود را در کنفرانس ها ارائه نمایند.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
250000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


فهرست مطالب

آشنایی با محیط نرم افزار

توابع پرکاربرد

معرفی ماتریس و عملیات جبری

ریشه ها و بردارهای مشخصه

دستورات پرکاربرد برای تغییر ابعاد

دستورات اجرایی پرکاربرد

mfile ها

تمرین برآورد حداقل مربعات

ورود داده

جعبه ابزار لیسیج

همخطی

خودهمبستگی

واریانس ناهمسانی

آزمون های پرکاربرد

مقدمه رسم نمودار

نمودار های پرکاربرد جعبه ابزار اقتصادسنجی

منحنی های مطلوبیت و بی تفاوتی

آزمون ریشه واحد

برآورد arima

برآورد مدل arima توسط app

برآورد مدل گارچ

مدل تصحیح خطا

تخمین پنل


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها