صفحه اول > دوره آفلاین > تحلیل سیال > دوره آموزش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) > فصل 1 > ‫اهمیت و لزوم CFDدینامیک سیالات محاسباتی - CFD - سیالات در avval.org

مهندس نفیسه زنده علی

مهندس زنده علی کارشناس ارشد و دانشجوی دکترای مهندسی در دانشکده ی مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز می باشند. زمینه ی تخصصی ایشان فعالیت در زمینه های انرژی و سیالات می باشد. حاصل تحقیقات و پژوهش های ایشان در زمینه های مختلف در مجلات معتبر به چاپ و در کنفرانس ها ارائه گردیده است. علاقه به یادگیری و آموزش از خصیصه های بزرگ ایشان می باشد.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
350000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


مشاهده محتوا
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
450000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف
فهرست مطالب

1 - ‫اهمیت و لزوم CFD

1 - معرفی معادلات با مشتقات جزیی

2 - دسته بندی معادلات با مشتقات جزیی

3 - معرفی معادلات حاکم و دسته بندی آن ها

4 - معرفی انواع شرایط مرزی

1 - بیان لزوم گسسته سازی و شیوه های مختلف آن

2 - سری تیلور

3 - پیشرو پسرو مرکزی

4 - ‫ گسسته سازی مشتق مرتبه اول و دوم با روش سری تیلور و مفهوم Truncation error

5 - گسسته سازی زمانی (صریح و ضمنی)

6 - معرفی عملگرها

1 - خطا و انواع آن

2 - سازگاری

3 - همگرایی

4 - ‫مفهوم پایداری و قضیه Lax

5 - آنالیز فوریه

6 - ‫مفهوم عدد کورانت (CFL)

7 - روش های lax، upwind، implicit، leap frog, MacCormack , ...

1 - گسسته سازی دامنه

2 - گسسته سازی معادلات حاکم

3 - اسکیم های گسسته سازی (upwind central power-law QUICK)

4 - شبکه جابجا شده (Staggered Grid)

1 - تقسیم بندی روش های حل دستگاه

2 - ‫معرفی روش LUو ADI و TDMA

3 - روش های تکراری در حل دستگاه معادلات

1 - روش های فشار مبنا و چگالی مبنا

2 - معرفی روش های SIMPLE, PISO


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها