صفحه اول > دوره آفلاین > برنامه نویسی > دوره آموزش زبان برنامه نویسی فرترن (Fortran) > فصل 1 > معرفی زبان برنامه نویسی فرترنبرنامه نویسی- فرترن(Fortran)-حلقه-do-ساختار کنترلی-if-gfortran-program در avval.org

مهندس نفیسه زنده علی

مهندس زنده علی کارشناس ارشد و دانشجوی دکترای مهندسی در دانشکده ی مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز می باشند. زمینه ی تخصصی ایشان فعالیت در زمینه های انرژی و سیالات می باشد. حاصل تحقیقات و پژوهش های ایشان در زمینه های مختلف در مجلات معتبر به چاپ و در کنفرانس ها ارائه گردیده است. علاقه به یادگیری و آموزش از خصیصه های بزرگ ایشان می باشد.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
200000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


مشاهده محتوا
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
300000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف
فهرست مطالب

1 - معرفی زبان برنامه نویسی فرترن

1 - نحوه نصب ماشین مجازی (virtual box)

2 - نحوه نصب سیستم عامل ubuntu در virtual box

3 - ورود به linux و آشنایی کلی با محیط linux

4 - نصب gfortran

1 - آشنایی با مفهوم الگوریتم

2 - آشنایی با ساختار مناسب برای برنامه نویسی

3 - نکات و قواعد اولیه در فرترن

1 - نوشتن اولین کد فرترن ( hello world )

2 - کامپایل کردن و اجرا کردن کد

3 - حل مثال

1 - معرفی دستورهای read وwrite وprint

2 - آشنایی با فرمت های مختلف در فرترن

3 - حل مثال

1 - معرفی متغیر integer و real

2 - معرفی متغیر complex

3 - معرفی متغیر character

4 - حل مثال

5 - توضیح در خصوص لزوم وجود implicit none در فرترن

1 - معرفی عملگرها

2 - حل مثال

1 - معرفی توابع اماده

2 - استفاده از توابع Sqrt, abs, cos, exp

3 - نوشتن کد محاسبه ارتفاع در پرتاب یک جسم

4 - بررسی کد حرکت پرتابه

1 - معرفی ساختار شرطی اولیه در فرترن

2 - ‪‫معرفی ساختار شرطی if else

3 - ساختار شرطی if , else if , else

4 - ساختار شرطی تو در تو

5 - ‫استخراج ریشه های یک معادله درجه دو و معرفی تابع cmplx و مفهوم NaN

6 - اجرای ساختار شرطی برای یک مساله

1 - معرفی حلقه ها و ساختار اولیه آن در فرترن

2 - حلقه های تو در تو (nestedloop)

3 - تولید فاکتوریل اعداد با استفاده از حلقه ها

4 - معرفی ساختار while

5 - معرفی ساختار Select Case

1 - معرفی آرایه ها

2 - آرایه یک بعدی

3 - آرایه دو بعدی

4 - مقدار دهی آرایه یک بعدی

5 - مقدار دهی آرایه دوبعدی

6 - معرفی dynamic array

7 - اندیس ها در آرایه ها

1 - معرفی Function

2 - معرفی subrotine

1 - نوشتن کد فرترن برای یک فلوچارت

2 - یافتن ریشه معادله به کمک الگوریتم نیوتون رافسون

3 - محاسبه انتگرال تابع با استفاده از روش ذوزنقه

4 - نحوه نوشتن و خواندن داده ها به کمک فایل ها

5 - نوشتن فرمت های مختلف در فرترن


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها