بررسی اصالت مدرک صادر شده توسط الگوریتم اول
بررسی اصالت مدرک

لطفا کد یکتای مرتبط با مدرک خود (باکس قرمز رنگ مشخص شده در عکس نمونه مدرک) را در کادر زیر وارد کنید تا مشخصات مربوط به آن را مشاهده کنید.الگوریتم اول آموزش مهارت ها با گواهی پایان دوره دانشگاه شیراز

نمونه گواهی صادر شده